Siostrzane Zęby

Szczęsny chór wita.

Wpis do dzienników nr.1

Vorlin Orday zginął w zamachu. Rzekomo miał dostarczyć kompromitujące chór dowody wskazujące na powiązania ze szczeblami Sibelliańskiej administracji.

Przy próbie dostarczenia nesesera, zostaje zabity przez nieznanego napastnika, który podłożył bombę na neseserze i znikł zanim udało się go pochwycić.

Psycher odkrywa, że Miernik Harmonii – tajemnicze urządzenie mierzące potencjał Psycherski użytkownika – służyło do odkrywania Psychicznie uzdolnionych.

Comments

YuriPRIME

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.