Siostrzane Zęby

Być na ostrzu noża, w jamie pełnej żmij... - czyli frakcje i wewnętrzne podziały inkwizycji.

Spojrzenie na Inkwizycję

Wbrew pozorom to fikcja, że Inkwizycja jest solidnym monolitem stojącym na straży Imperium – choć taką wersję oficjalnie reprezentuje się społeczeństwu. Nie mielibyśmy jednak w historii tylu przykładów nieporozumień, tarć oraz kontroli inkwizycji przez inkwizycję, gdyby nie fakt, że coś może być na rzeczy.

Inkwizycja ma swe filozoficzne stronnictwa, według których orientuje swą kadrę, najczęściej bywa tak, że uczniowie i akolici podążają za ścieżką wyznaczoną przez swego mistrza i protektora. Generalnie można rozdzielić te ugrupowania na dwa fronty. Silne, potężne, niemal monolityczne ugrupowanie Purytan – czyli oficjalnej i jedynej legalnie dozwolonej drogi filozoficznej. Oraz rozbite na dziesiątki maleńkich podgrupek ugrupowanie, które musi trzymać się na uboczu, a swe poglądy nieść w głębokiej tajemnicy, ujawniając jedynie przed zaufanymi i sprawdzonymi pobratymcami – czyli ugrupowanie Radykałów.


Generalnie i po uproszczeniu, można rzec, że Purytanie to konserwatyści, głoszący zasadę czystości i bezwzględnego tępienia herezji, mutantów, obcych oraz chaosu, podczas gdy Radykałowie skorzy są na ustępstwa, pertraktacje z obcymi, wykorzystywanie zakazanej mocy warpu przeciw samemu chaosowi. Wzajemna niechęć bierze się głównie z tego, że frakcje radykalne uważają, iż purytanie marnują dane im szanse by użyć potężnej broni, którą jest sam wróg przeciw niemu samemu, jednako oszczędzając życie swych stronników, podczas gdy purytanie twierdzą, że radykałowie zbyt łatwo kuszą się korzystać z warpu, który skorumpował już zbyt wielu z braci i obietnica mocy jako genialnej broni, jest jedynie ułudą jaką chaos tak naprawdę wiedzie głupców na manowce.

Frakcje Purytańskie:

 • Amalathianie – Główna rdzenna konserwatywna filozofia purytan. Wspiera idee czystości i odsiewania ziarna od plew – uznaje, że potrzeba jest zachowania statusu quo, uznając, że z chaosem walczyć należy, ale jednak obecna forma imperium, gdzie moce korumpujące istnieją przysługuje się ludzkości, jako, że można sprawdzić, kto jest prawdziwie czysty i wierny, a kto podatny na spaczenie. Jednocześnie jest to jedna z niewielu organizacji domagająca się współpracy wszystkich organizacji imperialnych.
 • Monodominanci – Najbardziej extremalna frakcja purytańska i jedyna, która nie musi się obawiać krytyki, bowiem najbardziej realizuje ideologiczne zasady inkwizycji. Promują myśl, że ludzkość, czysta i w swej jedynej genetycznie prawdziwej formie,ma prawo do życia, wszystko zaś inne musi zostać doszczętnie wybite, tak by ludzkość mogła wieść spokojną prosperitę we świecie. Odmawiają także życia obcym i psykerom.
 • Thorianie – Frakcja wierząca w reinkarnację lub powrót Imperatora w przyszłości, mającego wnieść żywe namacalne zbawienie w swą owczarnię i przynieść złoty wiek po mileniach kontemplacji w złotym tronie. Jest to jedyne ‘radykalne’ ugrupowanie pośród purytan, jeśli można tak powiedzieć. Ich poglądy nie są jednak szkodliwe, a sami zaś wykorzystują je w niezwykle ciekawy sposób do podnoszenia morale.

Pomniejsze frakcje purytańskie

 • Anomolianie – Konserwatywny odłam Thorian wyznający istnienie Imperatora w Imperium w swej transcendentnej i immanentnej formie, który steruje Imperium dając pewne przejawy swej mocy. Szukają cudów i obserwują społeczności, polując na ciekawe wydarzenia, które można by było potraktować jako ingerencję. Także wierzą w powrót Imperatora lecz nie przez reinkarnację, a przez przybycie w swej boskiej formie przekraczającej cielesne granice.
 • Ardenici – Ardenici wierzą, że Imperator zamanifestuje się jak powyżej, lecz w postaci grupy ludzi, lub jako sama “ludzkość”.

Frakcje Radykalne:

 • Istvaanici – Frakcja podobna do Amalathian, lecz o wiele bardziej ekstremalna w poglądach. Ufają, że największe postępy ludzkości wzięły się dzięki wielkim wojnom, zdradom i zaradności jakiej wymagały konkretne wydarzenia. Dla nich konflikt jest równie potrzebny jak dla purytańskich Amalathian, ale gdy oni po prostu go badają i korzystają z tego co los przyniesie, Istvaanici mają obsesję na punkcie konfliktów do stopnia, w którym sami prowokują obcych, chaos i demony do atakowania, odsłaniając całe planety na groźbę rzezi, tylko po to, by odsiać godnych od słabych. Uważają Herezję Horusa za dobrodziejstwo dziejowe. Nazwa tej frakcji wzięła się od haniebnego uczynku bombardowania wirusowego planety Istvaan III, które oficjalnie zaczęło wielką Herezję Horusa.
 • Rekongregacjoniści – Uważają, że przez lata Imperium przeżarła dekadencja i stagnacja, temu powinno zostać zniszczone, ponieważ stanowi skazę na historii ludzkości, a następnie odbudowane wedle nowej oczyszczonej filozofii, tak jak to miało miejsce za czasów gdy Imperator re-formował ludzkość na swoją modłę.
 • Xantyci – Najbardziej oczywista z radykalnych frakcji, wspierająca użycie mocy warpum takich jak demony, opętana broń, upiory chaosu i obrócić ją przeciw samemu chaosowi oraz innym wrogom Imperium. Ugrupowanie nazwane na cześć Mistrza Inkwizytora Zarancheka Xanthusa, zgładzonego jako heretyka w 32’gim milenium.

Pomniejsze frakcje radykalne

 • Antiquartyci – Odłam Okularian dowodzonych przez Inkwizytora Thaddeusa Hakka, zogniskowani wokół idei śledzenia i badania przeszłych wydarzeń w celu przewidzenia przyszłości.
 • Casophilianie – Podążając za pracami Świętego Casophila, oddają się studiowania tranzycji ludzkiej duszy do warpu, a następnie zreformowania jej w (innym)ludzkim ciele. Ich głównym zainteresowaniem i celem było stworzenie urządzenia, które mogłoby pozwolić wydobyć duszę Imperatora ze Złotego Tronu i umieścić ją w innym sprawnym ciele.
 • Horusianie – Podobnie jak Thorianie, lecz bardziej radykalni, wierzą w możliwość stworzenia świętego awatara… lecz w przeciwieństwie dla purytan, uważają, że to Horus był przejawem nowego rodzaju uświęconej istoty, połączenia idealnego człowieka z potęgą i błogosławieństwem niepowstrzymanych mocy warpu.
 • Libricarzy - Frakcja ufundowana w sektorze Calixis, która pogłębia filozofie Amalathian. Wierzą jednakże w konieczność wyniszczenia i wypalenia (oczyszczenia) wszystkich imperialnych instytucji, wraz z inkwizycją, tak, by ta mogła sformować nowe struktury władzy.
 • Oblationiści – Na potępienie według nich zasługują wszyscy, którzy używają warpu, obcych oraz nieczystych technik. Jednocześnie wierzą, że by uratować ludzkość, muszą używać tych rzecz tocząc żywot spaczonych męczenników za sprawę swego gatunku.
 • Ocularianie – Frakcja głównie psykerów, wieszczów i widzących, poświęcających się snuciu i czczeniu przepowiedni.
 • Phaenonici – Odłamek Xanthian wierzący w potrzebę maksymalnego wprowadzenia w życie technologii Warpu. Odwrócili się od Imperatora i wierzą w odnowienie Imperium pod ich własnymi rządami. Oficjalnie tępieni i obłożeni Exkomuniką!
 • Polypsykanie – Kolejny odłamek Xanthian, wierzą, że przeznaczeniem ludzkości jest ewoluować w pełni psykerski gatunek i władać warpem jak swymi kończynami. Wyszukują psykerskie potencje na planetach i starają się je wspierać.
 • Revivifikatorzy – Badają naturę duszy przy przejściu przez Warp w momencie śmierci. Szczególnie jak spowolnić ten proces, zatrzymać, lub nawet go cofnąć. Poświęcaią się badaniu złotego tronu i szukają sposobu na odbudowę i rewitalizację ciała Imperatora, zamiast produkcję czegoś zastępczego.
 • Sekulo Attendyści – Frakcja skonfliktowana z Eklezją, uważająca, że ta narzuca garb ciemnoty ludzkości i spowalnia jej rozwój. Szukają sposobów ukrócenia władzy kościoła w Imperium.
 • Xeno Hybryci – Uważają, że ludzie mogą wiele się nauczyć od obcych, temu popierają dyplomatyczne i pokojowe akcje podjęte w kontaktach z zaawansowanymi rasami.
View
Szczęsny chór wita.
Wpis do dzienników nr.1

Vorlin Orday zginął w zamachu. Rzekomo miał dostarczyć kompromitujące chór dowody wskazujące na powiązania ze szczeblami Sibelliańskiej administracji.

Przy próbie dostarczenia nesesera, zostaje zabity przez nieznanego napastnika, który podłożył bombę na neseserze i znikł zanim udało się go pochwycić.

Psycher odkrywa, że Miernik Harmonii – tajemnicze urządzenie mierzące potencjał Psycherski użytkownika – służyło do odkrywania Psychicznie uzdolnionych.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.